Lichtjeswedstrijd 16 september 2017

Op zaterdag 16 september 2017 werd de traditionele lichtjeswedstrijd gehouden. Golf in de duisternis met verlichte ballen!!! Ook nu weer een goede opkomst namelijk 32 inschrijvingen.

Om 18.00 uur was iedereen aanwezig en werden de scorekaarten, de lichtballen en glow-armbanden uitgereikt aan de deelnemers. Ieder ontving twee ballen en 10 armbandjes. De armbanden konden aan elkaar bevestigd worden. Drie om de hals en de rest voor de golftas en trolley. Na het buigen ervan straalden deze licht uit in verschillende kleuren. Zo kon je de medespelers in de baan zien, hetgeen bijdroeg aan de veiligheid.

Om 18.30 uur begon de BBQ met verschillende soorten vlees, vis, sausjes, salades en rauwkost. Er werd dankbaar gebruik van gemaakt, want om 20.00 zou gestart worden.

Het nog niet geheel donker was en de organisatie moest nog enkele hindernissen/gevaarlijke punten met armbandjes markeren, maar uiteindelijk begaf  iedereen zich naar de aangewezen holes.

Er waren 8 flights die elk bestonden uit twee teams van twee spelers. Omstreeks 21.00 uur werden als startsein drie vuurpijlen af die hoog in de lucht uiteenspatten waarna de gekleurde ballen door de lucht vlogen.  Gekozen was voor de spelvorm foursome, om en om spelen en uitholen.

Afslagen waren voorzien van een kleine verlichting om de bal te kunnen plaatsen. Ook in de vlaggenstok hing een lampje om aan te duiden welke richting men moest gaan.

Het was een vreemd showspel. Hier en daar een klein lampje (afslag, vlag, waterpartij) en bewegende donkere figuren, die omgeven waren met een bonte kleur aan armbandjes.

Uiteindelijk was iedereen (veilig) terug en na inlevering van de ballen en scorekaarten, genoot men van een drankje met snacks. Er werden  verhalen verteld wat iedereen had meegemaakt tijdens deze nachtelijke ronde. Het was gezelligheid ten top.

Inmiddels had ook de wedstrijdcommissie de kaarten geteld en kon tegen middernacht tot de prijsuitreiking worden overgegaan.
1e  Jo Heffels  – Jo Goffin
2e  Wim Elschott – Roland Hahnraths
3e  Jolanda Kers – Joep Obers.

Hierna werd nog (lang) nagekaart over de wedstrijd, waaruit bleek, dat iedereen vanaf de BBQ tot het einde had genoten.

De volgende gezelligheidswedstrijden staan al weer te wachten in oktober, november en de sluitingswedstrijd in december. Neem deel want de gezelligheid staat voorop en niet de hcp!!!!!

Tot de volgende keer.

Leo Broun