Marcel Tanke, Regelcommissaris 1

De club heeft er weer een nieuwe golfregel-deskundige bij. In maart jl. heeft Marcel Tanke met succes de NGF-cursus “regelcommissaris 1” gevolgd. Bij het afsluitend examen had hij de mooie score van 91,7 {8806518c25777fb1b6d335028508c8683bf27c6a1166e0ebcee6cbaa66775319} (ruim boven het gemiddelde). Marcel, van harte proficiat namens het bestuur.
Mocht u vragen hebben op het gebied van regelgeving, u kunt terecht bij Paul Opgenort, Reinder Osinga en nu dus ook bij Marcel.