Reglement Onderlinge senioren (dames- en heren-) competitie Matchplay 2014

De competitie wordt gespeeld overdag op werkdagen, met als mogelijkheid om in onderling overleg hiervan af te wijken. Diegene die uiteindelijk niet op werkdagen kan spelen, verliest de wedstrijd(en). Gespeeld wordt in  3 poules van 5  à  6 personen. Er is geen minimum leeftijd.

De wedstrijdvorm is matchplay over 18 holes met handicapverrekening. Voorbeeld: Speler A  heeft ehcp 23 (= phcp 26) en speler B heeft ehcp 19 (= phcp 21). Speler A krijgt in deze situatie 5 extra slagen (26 minus 21) op de moeilijkste holes, (dat zijn dus de holes met stroke index 1, 2, 3, 4, en 5). De heren spelen vanaf de gele en de dames vanaf de rode afslagplaats.

U speelt een halve competitie.  Per poule houdt dit in 4 wedstrijden, deze moeten gespeeld zijn uiterlijk 30 juni. Indien dit om bijzondere redenen niet haalbaar is, maakt de wedstrijdleiding met u individuele afspraken omtrent de nog te spelen wedstrijden. Indien u uiteindelijk, na overleg, niet beschikbaar bent, dan verliest u de wedstrijd(en).

Bij de poulewedstrijden krijgt de winnaar 2 punten en de verliezer 0 punten. Indien de stand na 18 holes gelijk is, wordt op hole 9 de play off gespeeld net zo lang totdat er een winnaar cq verliezer is. Indien aan het eind van de poulewedstrijden spelers gelijk eindigen bij de plaatsen 1 en 2, spelen zij daarvoor een beslissingswedstrijd.

De poulewinnaars aangevuld met de beste nr 2 (meeste wedstrijdpunten) spelen de halve finale in juli augustus. De winnaars daarvan spelen de finale in september. Indien in 2 poules de nrs 2 eenzelfde aantal wedstrijdpunten hebben, spelen zij een beslissingswedstrijd. In het geval dat in  3 poules de nrs. 2 eenzelfde aantal wedstrijdpunten hebben, spelen zij onderling 2 wedstrijden. Mocht dan nog beslissing zijn gevallen, beslist het lot.

We starten met ingang van heden.

U spreekt zelf uw wedstrijddag en het tijdstip af met uw tegenstander. Van eenieder wordt verwacht dat hij/zij tenminste ’n kwartier vóór het aanvangstijdstip van de wedstrijd op de baan aanwezig is.

U vermeldt de uitslag op het uitslagenformulier bij de bar. Dit formulier wordt wekelijks door de wedstrijdleiding verwerkt in de stand. Tevens zullen wekelijks de uitslagen en de tussenstand worden gepubliceerd op de website.

U bent er zelf verantwoordelijk voor dat:
– de juiste handicap wordt gehanteerd;
– de uitslag wordt vermeld op het scoreformulier bij de bar;
– de uitslag per mail wordt doorgegeven aan Marcel Tanke en Peter Tilburgs (met een cc naar uw  tegenstander);
– tijdig uw wedstrijden worden gespeeld.

De wedstrijdleiding berust bij Marcel Tanke, 046-7850249,  marceltanke@cs.com en Peter Tilburgs, 046-4855681, ptilburgs@home.nl . Mocht u nog vragen hebben, meld u!

De wedstrijden worden gespeeld volgens de Rules of Golf, zoals vastgesteld door de Royal & Ancient Golfclub of St. Andrews, de (tijdelijke) plaatselijke regels zoals van kracht op Golfbaan Echt-Susteren en de relevante bepalingen zoals opgenomen in het wedstrijdreglement van Golfclub Echt-Susteren. De (tijdelijke) plaatselijke regels zoals deze gelden worden bekend gemaakt alvorens de wedstrijd plaatsvindt.

Bij situaties waarin dit reglement niet voorziet, beslist de wedstrijdleiding.

Echt-Susteren
1 mei 2014

Marcel Tanke      en      Peter Tilburgs