Local rules

 

(Tijdelijke) Local Rules

versie: 1 januari 2017

Plaatselijke regels/Local Rules:

 • Grond in bewerking wordt aangegeven door blauwe palen. De speler is verplicht deze belemmering te ontwijken conform het gestelde in Regel 25-1.
 • De houten damwand rechts van de green van hole 9/18 maakt integraal deel uit van de baan en is dus geen Vast Obstakel dat mag worden ontweken conform het gestelde in Regel 24-2.
 • Stenen in bunkers zijn Losse Obstakels die verwijderd mogen worden conform het gestelde in Regel 24-1.
 • De palen die de afstand tot het midden van de green aangeven en alle rode, gele en blauwe palen, zijn Vaste obstakels die ontweken mogen worden conform het gestelde in Regel 24-2.
 • Per ongeluk bewogen bal(merker) op de Green (Regels 18-2, 18-3 en 20-1). Indien de bal van de speler op de green ligt, volgt er geen straf als de bal of de balmerker per ongeluk door de speler, zijn partner, zijn tegenstander of een van beide caddies of uitrusting wordt bewogen. De bewogen bal of balmerker moet worden teruggeplaatst zoals voorzien in de Regels 18-2, 18-3 en 20-1.
 • In de baan zijn voorzieningen aangebracht voor Footgolf. Het kortgemaaide gras rondom de hole voor Footgolf en die hole zelf, zijn Grond in Bewerking. De speler is verplicht deze belemmering te ontwijken conform het gestelde in Regel 25 – 1.

Straf voor overtreding van bovenstaande local rules:
Matchplay: verlies van de hole
Strokeplay: twee strafslagen

 • Afstandsmeters: Een speler mag afstanden bepalen met een afstandsmeter. Indien een speler tijdens een vastgestelde ronde een afstandsmeter gebruikt om ook andere gegevens te bepalen die zijn spel zouden kunnen beïnvloeden (bijv. helling, windsnelheid, temperatuur, advies over clubkeuze), overtreedt hij Regel 14-3.

Straf voor overtreding Afstandsmeters:
Bij eerste overtreding: Matchplay – Verlies van de hole; Strokeplay – 2 strafslagen.
Bij volgende overtreding: Diskwalificatie.

Tijdelijke aandachtspunten bij WINTERGREENS:

 • Wintergreens zijn gemaaid in de foregreens;
 • Greenkeepers bepalen wanneer wintergreens gelden, dit wordt aangegeven met de vlag, op de website en op het informatiebord;
 • Wintergreen geldt op dit moment dus als green;
 • Niet chippen van wintergreen;
 • Bij geen wintergreen en qualifying is de wintergreen GUR (Ground Under Repair), dus vrije drop;
 • Bij gebruik wintergreens is de gewone green GUR, dus mag niet worden bespeeld, dus vrije drop;
 • Niet met trollies en buggies over de wintergreen rijden.

Graag aandacht voor:

 • Repareren van pichmarks;
 • Plaggen terugleggen (ook op de Tee’s);
 • Geen oefenswings maken op de Tee, tip: bij de oefenswing de grip lager dan normaal vastnemen;
 • Vermijd langzaam spel.


Op gebruik van drivingrange-ballen buiten de range volgt een sanctie.

 

TIJDELIJKE LOCAL RULE IVM INZAAIEN VAN HEIDE:

Op hole 3 van onze baan is aan de rechterkant, tegen de achterkant van de drivingrange, heide ingezaaid. Dit gebied wordt aangegeven met blauwe paaltjes en is dus een Abnormale Terrein Omstandigheid.

Tijdelijke Local Rule: Het met blauwe palen aangegeven gebied op Hole 3 is een Abnormale Terrein Omstandigheid, van waaruit niet mag worden gespeeld en dat niet met buggies of trollies betreden mag worden. En dat ontweken MOET worden volgens Regel 25-I.b(i). Inlopen om een bal op te rapen mag wel. Indien de bal in de achterliggende laterale waterhinderhis ligt en er gekozen zou worden om de bal (onder bijtelling van een strafslag) te droppen in het hierboven bedoelde gebied, dan moet vanaf het droppunt dat gebied weer worden ontweken volgens Regel 25-I.b(i).

Straf voor overtreding van bovenstaande local rule:
Matchplay: verlies van de hole
Strokeplay: twee strafslagen.

Marcel Tanke Voorzitter Handicap en Regel Commissie

12 Maart 2018