NGF Teams

Voorwaarden voor deelname NGF Wedstrijden

Informatie en Reglement Deelname NGF Competities 2021

NGF Coördinator

Youp Kilkens is de NGF coördinator. Hij is in principe de enige persoon die met de NGF communiceert over inschrijving/samenstelling e.d. van competitieteams.

Algemeen
Er zijn 3 verschillende NGF competities waar we aan kunnen deelnemen:

– Dames zondag competitie;  ’s Morgens 9 holes greensome en ’s middags 18 holes single matchplay

– Heren zondag competitie; ’s Morgens 9 holes greensome en ’s middags 18 holes single matchplay

– Heren Senioren vrijdag competitie; 18 holes single matchplay (twee keer 9)

Om deel te kunnen nemen mag de EGA handicap van de speler niet hoger zijn dan 36. Voor senioren geldt een minimum leeftijd, op 1 april van het competitiejaar, van 50 jaar. Een team bestaat uit 6 spelers plus eventuele reserves.

In het algemeen wordt er in de competitie in een poule van 5 teams gespeeld. Elk team speelt dus 4 uitwedstrijden. Bij de thuiswedstrijd is men gastheer/gastvrouw voor de andere teams. In de lagere klassen wordt er veelal regionaal gespeeld, in de hogere klassen is dat landelijk en zullen de afstanden groter zijn.

Meestal wordt er door de teams tijdens de competitie afgesproken dat het gastteam de kosten voor de ontvangst, de lunch en de drankjes en hapjes na afloop (tot aan de maaltijd) voor zijn rekening neemt. De meeste teams blijven na afloop van de wedstrijd ook eten. Je moet er dus rekening mee houden dat de totale kosten (reis-, gastheerschap-, maaltijden-, e.d.) bij benadering ca. € 300 kunnen bedragen. Daarvoor krijg je natuurlijk wel 5 verzorgde dagen competitie (zonder greenfee kosten) terug.

De 5 wedstrijddagen vinden meestal plaats gedurende de maanden maart, april en mei.


Team doelstelling

Het behalen van een zo goed mogelijk resultaat en streven naar promotie. De Teams moeten de Golfclub Echt-Susteren waardig vertegenwoordigen.

En niet in de laatste plaats is het belangrijk dat in een gemoedelijke, maar competitieve sfeer, vrije tijd met teamgenoten en tegenstanders wordt doorgebracht.


Deelname

Heb je een handicap van maximaal 36 en wil je wellicht deelnemen aan de competitie van het volgende jaar, dan dien je je uiterlijk in oktober voorafgaande aan dat competitiejaar op te geven. Dit omdat medio oktober de club het aantal deelnemende teams aan de NGF moet doorgeven. Opgeven kan alleen door een mail te sturen naar de competitiecoördinator. Op basis van het aantal aanmeldingen wordt besloten hoeveel en welke teams er bij het NGF worden aangemeld. Kandidaten kunnen zich ook als reserve opgeven (Als men dan speelt, dan deelt men ook voor die keer in de kosten van de die wedstrijddag).

Indeling / team spelersselectie, voorafgaande aan de competitie

In principe worden allen die zich aangemeld hebben geplaatst. Als er meer dan 1 team voor een bepaalde competitie bij NGF wordt ingeschreven, dan wordt de verdeling van de spelers over deze teams gedaan op basis van speelsterkte, d.w.z. EGA handicap. Dat betekent dus dat de spelers met de laagste EGA handicap worden ingedeeld in het team dat speelt in de hogere klasse van de betreffende competitie.

Vriendenteam

Daarnaast bestaat de mogelijkheid om als volledig team in te schrijven (vriendenteam), bestaande uit tenminste 6 en maximaal 8 spelers. Bij de aanmelding dienen alle namen van de spelers bekend te zijn. Het vriendenteam speelt automatisch in de laagste klasse waarin de club is ingedeeld. Van deze laatste bepaling kan de NGF-coördinator afwijken indien de gezamenlijke handicap van de spelers daartoe aanleiding geeft.

Vastgesteld door Bestuur Golfclub Echt-Susteren, 2 juli 2018