Introductie en lidmaatschap

De club is opgericht in 2006 en is lid van de Koninklijke Nederlandse Golf Federatie (NGF).

De doelstelling van de club, zoals het zo mooi in de statuten staat vermeld, is: “het bevorderen en beoefenen van het golfspel op Golfbaan Echt-Susteren en de behartiging van de collectieve belangen van en onderlinge contacten tussen de individuele leden die speelrecht hebben op de golfbaan”.

De club realiseert deze doelstellingen vooral door het organiseren van wedstrijden, zowel gezelligheidswedstrijden als competitieve wedstrijden, zowel voor de beginnende als de geoefende speler en ook voor zowel voor jong als oud. Dit alles in een informele sfeer, waar een mix van gezelligheid en sportiviteit voorop staan. En dat op een uitdagende baan die in alle seizoenen bespeelbaar is.

Het lidmaatschap is nauw gelieerd aan het spelen op Golfbaan Echt-Susteren. Het huidige ledenbestand afgezet tegen de capaciteit van de baan geeft nog voldoende ruimte voor nieuwe leden. U bent van harte welkom bij Golfclub Echt-Susteren.

Jaarlijks organiseert de club diverse interne wedstrijden, 8 maandbekerwedstrijden, er is een strokeplay- en een matchplay-clubkampioenschap. Voorts is er een onderlinge MHV-competitie (matchplaycompetitie met hcp-verrekening) en er zijn zo’n 5-tal gezelligheidswedstrijden. Naast de interne wedstrijden neemt de club ook deel aan externe wedstrijden. Daarnaast zorgt de club voor de golfhandicapregistratie en het NGF-pasje. Er worden golfregellessen voor beginners en gevorderden georganiseerd. Daarnaast kent de club ook een buddy-systeem. Nieuwe leden worden, indien zij dit wensen, door een ervaren lid van de vereniging, in de baan begeleid, waarbij diverse zaken aan de orde komen, zoals o.a. clubwedstrijden, gebruik egolf4u, de moeilijkheden van de baan, eventuele vragen die nog spelen, e.d.

De club zet zich in om de belangen van de club, de baan en de golfsport te promoten, voor zover dit aan de orde is en dit redelijkerwijs van de vereniging mag worden verwacht.

Het verenigingsjaar loopt parallel met het kalenderjaar en de jaarcontributie (in 2020) bedraagt € 70,- voor volwassen leden en € 25,- voor jeugdleden.

Voor verdere inlichtingen kunt u terecht bij:
Peter Tilburgs
telefoon: 046-4855681
e-mail: info@golfclubecht-susteren.nl

RELATIE GOLFBAAN ECHT-SUSTEREN   < — > GOLFCLUB ECHT-SUSTEREN

Er is onderscheid tussen:
a.            Golfbaan Echt-Susteren BV  (onderdeel van Arbor);
b             Golfclub Echt-Susteren.

Beide organisaties staan juridisch en functioneel los van elkaar (maar hebben elkaar wel hard nodig).
Er is een overeenkomst tussen de Golfbaan BV en de Golfclub. De golfclub accepteert geen leden die geen speelrechtovereenkomst hebben gesloten met de exploitant. De golfbaan daarentegen verkoopt geen speelrecht zonder dat deze mensen lid zijn van de golfclub.

Ter nadere toelichting op beide organisaties:

Ad a       Golfbaan BV
De Golfbaan BV maakt onderdeel van Arbor BV. De eigenaren zijn Roger en Talitha van den Boom.
Zij exploiteren de golfbaan, de golfschool (pro Erwin), het clubhuis e.d.
De exploitatie van de baan bestaat deels uit de verkoop van speelrecht (via maandelijkse inning) en deels uit de verkoop van greenfees.
Via dit speelrecht is de speelrechthouder bevoegd om te spelen op de golfbaan wanneer het hem/haar uitkomt, uiteraard voor zover de baan vrij is.
Voor zover u vragen heeft t.a.v. de golfbaan kunt u terecht bij info@golfbaanecht-susteren.nl

Ad b      Golfclub
De golfclub is een vereniging met leden en een bestuur. Dit bestuur wordt gekozen door de leden.
Iedereen die speelrecht heeft gekocht bij de exploitant is lid van de golfclub (zie hierna).
De club verzorgt:

.  de interne clubwedstrijden;
.  de deelname van de leden aan NGF- en andere externe wedstrijden;
. de NGF-pasjes (kijk svp naar de tenaamstelling op jouw pasje);
. de handicapregistratie (via egolf4u);
.  de teetime module (ivm corona ingevoerd).

Kortom het hele randgebeuren om degenen die speelrecht hebben, te faciliteren bij het golfen. De contributie bedraagt (in 2020) € 70,- per jaar. Het geld is van de leden voor de leden.
De club is verplicht met peildatum 1 juli een en deel van de contributie af te dragen aan de NGF.
Nieuwe leden na 1 juli betalen 2/3 van de jaarcontributie (omdat de club geen NGF-afdracht meer heeft). Nieuwe leden na 1 oktober hoeven in dat jaar geen contributie meer te betalen omdat het seizoen is nagenoeg voorbij).
De speelrechthouder heeft de club dus nodig, anders heeft hij/zij geen NGF-pasje, kan niet van de teetime-module gebruikmaken, e.d.
Alle nieuwe leden krijgen een “welkomst-mail”, waarin tevens wordt gevraagd of zij akkoord gaan met het privacyreglement.

Voor zover u vragen heeft t.a.v. de golfclub kunt u terecht bij info@golfclubecht-susteren.nl