Introductie en Lidmaatschap

De club is opgericht in 2006 en is lid van de Koninklijke Nederlandse Golf Federatie (NGF).

De doelstelling van de club, zoals het zo mooi in de statuten staat vermeld, is: “het bevorderen en beoefenen van het golfspel op Golfbaan Echt-Susteren en de behartiging van de collectieve belangen van en onderlinge contacten tussen de individuele leden die speelrecht hebben op de golfbaan”.

De club realiseert deze doelstellingen vooral door het organiseren van wedstrijden, zowel gezelligheidswedstrijden als competitieve wedstrijden, zowel voor de beginnende als de geoefende speler en ook voor zowel voor jong als oud. Dit alles in een informele sfeer, waar een mix van gezelligheid en sportiviteit voorop staan. En dat op een uitdagende baan die in alle seizoenen bespeelbaar is.

Het lidmaatschap is nauw gelieerd aan het spelen op Golfbaan Echt-Susteren. Het huidige ledenbestand afgezet tegen de capaciteit van de baan geeft nog voldoende ruimte voor nieuwe leden. U bent van harte welkom bij Golfclub Echt-Susteren.

Jaarlijks organiseert de club diverse interne wedstrijden, 8 maandbekerwedstrijden, er is een strokeplay- en een matchplay-clubkampioenschap. Voorts is er een onderlinge MHV-competitie (matchplaycompetitie met hcp-verrekening) en er zijn zo’n 5-tal gezelligheidswedstrijden. Naast de interne wedstrijden neemt de club ook deel aan externe wedstrijden. Daarnaast zorgt de club voor de golfhandicapregistratie en het NGF-pasje. Er worden golfregellessen voor beginners en gevorderden georganiseerd. Daarnaast kent de club ook een buddy-systeem. Nieuwe leden worden, indien zij dit wensen, door een ervaren lid van de vereniging, in de baan begeleid, waarbij diverse zaken aan de orde komen, zoals o.a. clubwedstrijden, gebruik egolf4u, de moeilijkheden van de baan, eventuele vragen die nog spelen, e.d.

De club zet zich in om de belangen van de club, de baan en de golfsport te promoten, voor zover dit aan de orde is en dit redelijkerwijs van de vereniging mag worden verwacht.

Het verenigingsjaar loopt parallel met het kalender jaar en de jaarcontributie (in 2018) bedraagt € 60,- voor volwassen leden en € 25,- voor jeugdleden.

Voor verdere inlichtingen kunt u terecht bij:
Peter Tilburgs
telefoon: 046-4855681
e-mail: info@golfclubecht-susteren.nl